Linux: Ekran startowy plymouth

Kubuntu plymouth
Plymouth jest narzędziem pozwalającym na wyświetlanie grafiki podczas startu systemu. Zdecydowanie umila proces włączania się komputera, zamiast kolejnych linii tekstu widzimy pasek postępu lub dowolną animację.
Standardowo w Mincie plymouth jest wyłączony i aż do startu trybu graficznego widzimy tapetę naszego bootloadera.

Instalacja

Najpierw musimy sprawdzić czy plymouth jest zainstalowany w naszym systemie.

sudo apt-get install plymouth

Możemy również zainstalować kilka motywów dostępnych w repozytorium.

sudo apt-get install plymouth*

Instalacja motywów

Motywy znajdziemy na kde-look.org, gnome-look.org oraz w dużej ilości na deviantart.com

Instalacja jest prosta i sprowadza się do skopiowania motywu do katalogu /lib/plymouth/themes/, a następnie wydania polecenia:

sudo update-alternatives --install /lib/plymouth/themes/default.plymouth default.plymouth /lib/plymouth/themes/nazwa-motywu/nazwa-pliku.playmouth 100 

gdzie nazwa-pakietu oraz nazwa-pliku.plymouth zastępujemy odpowiednimi nazwami. Instrukcję dotyczące konkretnego motywu powinny być również dostarczone w paczce danego motywu.

Wybór i testowanie motywu

Po wydaniu polecenia

sudo update-alternatives --config default.plymouth

powinniśmy ujrzeć tabelkę zawierającą wszystkie zainstalowane motywy. Wybieramy odpowiednią cyfrę i gotowe.

Motyw testujemy za pomocą polecenia:

sudo plymouthd; sudo plymouth --show-splash ; for ((I=0; I<10; I++)); do plymouth --update=test$I ; sleep 1; done; sudo plymouth quit

Jeśli coś pójdzie nie tak, i plymouth nie będzie się chciał wyłączyć, przełączamy się na inny terminal (Ctrl+Alt+F1), a po zalogowaniu wydajemy polecenie

sudo plymouth --quit

i wracamy do naszego środowiska (Ctrl+Alt+F8).

Jeśli podoba nam się nasz nowy ekran startowy to wydajemy polecenie

sudo update-initramfs -u

Przy kolejnym uruchomieniu systemu powinniśmy ujrzeć wybrany motyw.

Czarny ekran lub brak zmian

Prawdopodobnie musimy poinformować plymouth aby korzystał z bufora ramki.

echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
sudo update-initramfs -u

Ciekawe motywy

Ze swojej strony polecam motyw Ubuntu autorstwa fdisk-o.

Jeśli coś sprawiło Wam problemy lub znaleźliście ciekawy motyw – piszcie w komentarzach.

Comments

comments

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.