Linux: Ekran startowy plymouth - www.srebniak.pl
Linux: Ekran startowy plymouth
17 lutego 2013
Categories: Linux
Plymouth jest narzędziem pozwalającym na wyświetlanie grafiki podczas startu systemu. Zdecydowanie umila proces włączania się komputera, zamiast kolejnych linii tekstu widzimy pasek postępu lub dowolną animację. Standardowo w Mincie plymouth jest wyłączony i aż do startu trybu graficznego widzimy tapetę naszego bootloadera.
kubuntu_image
Instalacja
Najpierw musimy sprawdzić czy plymouth jest zainstalowany w naszym systemie.
sudo apt-get install plymouth
Możemy również zainstalować kilka motywów dostępnych w repozytorium.
sudo apt-get install plymouth*
Instalacja motywów
Motywy znajdziemy na kde-look.org, gnome-look.org oraz w dużej ilości na deviantart.com

Instalacja jest prosta i sprowadza się do skopiowania motywu do katalogu /lib/plymouth/themes/, a następnie wydania polecenia:
sudo update-alternatives –install /lib/plymouth/themes/default.plymouth default.plymouth /lib/plymouth/themes/nazwa-motywu/nazwa-pliku.playmouth 100
gdzie nazwa-pakietu oraz nazwa-pliku.plymouth zastępujemy odpowiednimi nazwami. Instrukcję dotyczące konkretnego motywu powinny być również dostarczone w paczce danego motywu.
Wybór i testowanie motywu
Po wydaniu polecenia
sudo update-alternatives –config default.plymouth
powinniśmy ujrzeć tabelkę zawierającą wszystkie zainstalowane motywy. Wybieramy odpowiednią cyfrę i gotowe.

Motyw testujemy za pomocą polecenia:
sudo plymouthd; sudo plymouth –show-splash ; for ((I=0; I<10; I++)); do plymouth –update=test$I ; sleep 1; done; sudo plymouth quit
Jeśli coś pójdzie nie tak, i plymouth nie będzie się chciał wyłączyć, przełączamy się na inny terminal (Ctrl+Alt+F1), a po zalogowaniu wydajemy polecenie
sudo plymouth –quit
i wracamy do naszego środowiska (Ctrl+Alt+F8).

Jeśli podoba nam się nasz nowy ekran startowy to wydajemy polecenie
sudo update-initramfs -u
Przy kolejnym uruchomieniu systemu powinniśmy ujrzeć wybrany motyw.
Czarny ekran lub brak zmian
Prawdopodobnie musimy poinformować plymouth aby korzystał z bufora ramki.
echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
sudo update-initramfs -u
Ciekawe motywy
Ze swojej strony polecam motyw Ubuntu autorstwa fdisk-o.
Jeśli coś sprawiło Wam problemy lub znaleźliście ciekawy motyw – piszcie w komentarzach.
© 2021 Więcej informacji
o mnie