Czym jest Yii framework, źródła informacji oraz standardy kodowania - www.srebniak.pl
Czym jest Yii framework, źródła informacji oraz standardy kodowania
7 czerwca 2013
Categories: Yii framework
Yii jest frameworkiem o architekturze MVC posiada możliwość tworzenia zdarzeń oraz definiowania zachowań (behaviour). Komponentowa budowa umożliwia łatwe pisanie własnych modułów oraz rozszerzeń. Z pośród innych frameworków wyróżnia go wysoka wydajność, ogrom gotowych funkcji i przejrzysta dokumentacja. Framework jest lekki, wyposażony w mechanizmy buforujące. Framework oferuje wsparcie testów jednostkowych, które wymaga PHPUnit oraz Selenium.
Yii posiada pełne wsparcie dla internacjonalizacji pisanych aplikacji. Dodatkową zaletą jest przewodnik po Yii, który jest dostkonałym wprowadzeniem.
Skąd brać informacje
Framework posiada aktywne forum oraz kanał IRC na freenode. Dodatkowym źródłem informacji jest lista blogów, poradników itp. W miarę możliwości będę rozwijał temat Yii na tym blogu.
Styl kodowania
W Yii zalecanym stylem kodowania dla zmiennych, funkcji oraz typów klas jest notacja wielbłądzia, w której to pierwsza litera jest wielka, a słowa połączone są bez spacji. Nazwy zmiennych oraz funkcji powinny rozpoczynać się od małej litery w celu odróżnienia ich od klas. Zmienne prywatne poprzedzamy podkreśleniem.
$_actionList
Przestrzenie nazw nie są wspierane dla wersji niższych niż 5.3.0 więc zaleca się aby nazwy klas były unikalne.
Bazy danych
Jeżeli twoja aplikacja używa Yii zalecana konwencja dla baz oraz kolumn.
  • używamy małych liter do nazwania bazy oraz kolumn.
  • słowa powinny być rozdzielone znakiem podkreślenia (np. user_items)
  • dla nazw tabel można używać liczby mnogiej lub pojedynczej, ale nie możemy ich mieszać. Choć yii framework zaleca używanie liczby pojedynczej, ja używam mnogiej 😉
  • nazwy tabel mogą używać prefixu „tbl_” jest to przydatne kiedy dwie aplikacje współdzielą tabele z bazy danych.
© 2021 Więcej informacji
o mnie