imapcopy – przenoszenie skrzynek mailowych. - www.srebniak.pl
imapcopy – przenoszenie skrzynek mailowych.
10 stycznia 2016
Categories: Linux
Kilka razy zdarzyło mi się przenosić skrzynki mailowe różnych firm. Za każdym razem kiedy kiedy potrzebowałem przenosić maile pomiędzy serwerami starałem się użyć innego narzędzia. Najbardziej przypadł mi do gustu programik pisany w pascalu.
Instalacja ImapCopy
ImapCopy jest dostępny w repozytorium debiania / ubuntu. Jego instalacja jest prosta i sprowadza się do wydania jednego polecenia:
$ sudo apt-get install imapcopy
Konfiguracja
Poniższy plik raczej nie wymaga komentarza, zapisujemy go jako imapcopy.cfg
SourceServer imap.source.net
SourcePort 143

DestServer imap.dest.net
DestPort 143

# SourceUser SourcePassword DestinationUser DestinationPassword
Copy "user@source.net" "SuperPassowrd" "user@dest.net" "OtherGreatPassword"
Copy "user2@source.net" "SuperPassowrd" "user2@dest.net" "OtherGreatPassword"
Aby wytestować czy wszystko jest dobrze skonfigurowane uruchamiamy program imapcopy w katalogu gdzie zapisaliśmy nasz plik konfiguracyjny.
$ imapcopy -t
skrypt uruchomi się i sprawdzi dostępność i poprawność danych do logowania.
Problem z SSL – stunel
Problem występuje kiedy chcemy skopiować maile z szyfrowaniem przez SSL / TLS. Rozwiązaniem tego problemu jest tunelowanie ruchu z portów

Instalujemy oraz uruchamiamy dwa polecenia na oddzielnych konsolach. Tak aby działały cały czas podczas naszego kopiowania maili.

Instalujemy wymagane paczki:
$ sudo apt-get install stunnel
Uruchamiamy dwa terminale i wykonujemy polecenia:
$ stunnel -c -f -d 1143 -r imap.foo.tld:993 -P
$ stunnel -c -f -d 1144 -r imap.bar.tld:993 -P
Po uruchomieniu powyższych poleceń w oddzielnych terminalach trzeba zaktualizować nasz plik konfiguracyjny imapcopy.cfg.
SourceServer 127.0.0.1
SourcePort 1143

DestServer 127.0.0.1
DestPort 1144
skazujemy w nim aby serwery źródłowe i docelowe znajdowały się na naszym localhoscie. Cały ruch który dzieki stunnel jest przekierowany z adresu 127.0.0.1:1143 na adres imap.source.net:993 po ustanowieniu już połączenia szyfrowanego.
© 2021 Więcej informacji
o mnie