Extending root filesystem on ec2 - www.srebniak.pl
Extending root filesystem on ec2
27 lipca 2020
Jedną z zalet chmur obliczeniowych jest ich łatwa skalowalność, dzisiaj pokaże jak w prosty sposób przeskalować i zwiększyć partycję systemową w naszej instancji. W AWS możemy tworzyć dowolne partycje o rozmiarach od 1 GiB do maksymalnie 16384 GiB – czyli ponad 16 Terabajtów. Za pomocą kilku kliknięć przeskalujemy instancję z 16 GiB do 40 GiB.
Jak widzimy zostało nam 11 mega miejsca na dysku
$ df -h
Filesystem
udev
tmpfs
/dev/nvme0n1p1
tmpfs
tmpfs
tmpfs
/dev/loop2
/dev/loop3
/dev/loop0
/dev/loop1
tmpfs
Size
1.9G
389M
16G
1.9G
5.0M
1.9G
29M
18M
97M
97M
389M
Used
0
1.4M
16G
0
0
0
29M
18M
97M
97M
0
Avail
1.9G
388M
11M
1.9G
5.0M
1.9G
0
0
0
0
389M
Use%
0%
1%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
Mounted on
/dev
/run
/
/dev/shm
/run/lock
/sys/fs/cgroup
/snap/amazon-ssm-agent/2012
/snap/amazon-ssm-agent/1566
/snap/core/9665
/snap/core/9804
/run/user/1000
Po przeskalowaniu dysku w naszym panelu musimy wykonać 3 rzeczy:

Sprawdzić nasz identyfikator partycji
$ lsblk
NAME
loop0
loop1
loop2
loop3
nvme0n1
└─nvme0n1p1
MAJ:MIN
7:0
7:1
7:2
7:3
259:0
259:1
RM
0
0
0
0
0
0
SIZE
97M
96.6M
28.1M
18M
16G
16G
RO
1
1
1
1
0
0
TYPE
loop
loop
loop
loop
disk
part
MOUNTPOINT
/snap/core/9665
/snap/core/9804
/snap/amazon-ssm-agent/2012
/snap/amazon-ssm-agent/1566
|
/
Rozszerzyć tablice alokacji dysku
$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1
CHANGED: partition=1 start=2048 old: size=33552351 end=33554399 new: size=83883999,end=83886047
Jak widzisz poniżej nasz dysk zwiększył swój rozmiar, ale rozmiar partycji nadal został ten sam
$ lsblk
NAME
loop0
loop1
loop2
loop3
nvme0n1
└─nvme0n1p1
MAJ:MIN
7:0
7:1
7:2
7:3
259:0
259:1
RM
0
0
0
0
0
0
SIZE
97M
96.6M
28.1M
18M
40G
16G
RO
1
1
1
1
0
0
TYPE
loop
loop
loop
loop
disk
part
MOUNTPOINT
/snap/core/9665
/snap/core/9804
/snap/amazon-ssm-agent/2012
/snap/amazon-ssm-agent/1566
|
/
Partycje rozszerzamy poleceniem resize2fs jak na przykładzie poniżej
$ sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1
resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Filesystem at /dev/nvme0n1p1 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 5
The filesystem on /dev/nvme0n1p1 is now 10485499 (4k) blocks long.
Po wydaniu polecania naszym oczom ukaże sie poniższy widok
$ df -h
Filesystem
udev
tmpfs
/dev/nvme0n1p1
tmpfs
tmpfs
tmpfs
/dev/loop2
/dev/loop3
/dev/loop0
/dev/loop1
tmpfs
Size
1.9G
389M
39G
1.9G
5.0M
1.9G
29M
18M
97M
97M
389M
Used
0
1.4M
16G
0
0
0
29M
18M
97M
97M
0
Avail
1.9G
388M
24G
1.9G
5.0M
1.9G
0
0
0
0
389M
Use%
0%
1%
40%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
Mounted on
/dev
/run
/
/dev/shm
/run/lock
/sys/fs/cgroup
/snap/amazon-ssm-agent/2012
/snap/amazon-ssm-agent/1566
/snap/core/9665
/snap/core/9804
/run/user/1000
Jak widzicie podstawowa obsługa partycji w linuksie jest mega prosta.
Daj znać czy podoba się tobie taka prosta forma artykułów odnośnie codziennych problemów z jakimi się mierze.
© 2021 Więcej informacji
o mnie