Dodanie logicznego volumenu z istniejącej partycji LVM - www.srebniak.pl
Dodanie logicznego volumenu z istniejącej partycji LVM
14 września 2020
Categories: Uncategorized
Dzisiaj opiszę przykład działania na LVM, po tym jak na jednym z systemów miałem dysk 1 Tb, ale na system zostało przeznaczone tylko 200 Gb. Przyszła pora na przeniesienie własnej chmury owncloud. Po szybkim działaniu postanowiłem napisać poniższy wpis, zapraszam do czytania.
Według Wikipedii Logical Volume Manager to zarządca woluminów logicznych. Jest to mechanizm systemu operacyjnego do zarządzania przestrzenią pamięci masowej. W szczególności zarządca pozwala na połączenie partycji znajdujących się na różnych urządzeniach pamięci masowej w jeden dysk wirtualny. Jego rozmiar nie jest zdefiniowany na stałe – jeśli zachodzi taka potrzeba, istnieje możliwość jego rozszerzenia o nową przestrzeń pamięciową. Obsługa woluminów logicznych zaimplementowana jest w większości systemów operacyjnych, może różnić się funkcjonalnością i stosowaną terminologią.

Dla uproszeczenia i pewnej kolejności struktura LVM składa się z:
  1. Jednego lub więcej dysków, lub partycji skonfigurowanych jako volumeny fizyczne z angielskiego PV – physical volumes.
  2. Grupy wolumenów (VG), które są tworzone z jednego lub więcej wolumenów fizycznych. Dla uproszczenia o grupie wolumenów możesz myśleć jak o pojedynczym miejscu na dane.
  3. Wiele logicznych wolumenów może być utworzonych w grupie wolumenów. Każdy logiczny wolumen może być dla uproszczenia nazywany partycja w tradycyjnym podziale z tą różnicą, że możemy dynamicznie rozszerzać, zmniejszać jej rozmiar.
Partycja ubuntu–vg-ubuntu–lv zajmuje 200 GB z 930 GB dostępnych … pytanie gdzie się podziało pozostałe miejsce? Aktualny spis urządzeń blokowych uzyskamy wpisując w terminalu polecenie lsblk
lsblk
NAME
loop0
loop1
loop2
loop3
loop5
loop6
loop7
loop8
loop9
sda
├─sda1
├─sda2
└─sda3
__└─ubuntu--vg-ubuntu--lv
sr0
sr1
MAJ:MIN
7:0
7:1
7:2
7:3
7:5
7:6
7:7
7:8
7:9
8:0
8:1
8:2
8:3
253:0
11:0
11:1
RM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
SIZE
55M
96.6M
29.9M
29.9M
97M
55.3M
125.9M
70.6M
70.6M
931G
1M
1G
930G
200G
1024M
1024M
RO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
TYPE
loop
loop
loop
loop
loop
loop
loop
loop
loop
disk
part
part
part
lvm
rom
rom
MOUNTPOINT
/snap/core18/1880
/snap/core/9804
/snap/snapd/8790
/snap/snapd/8542
/snap/core/9665
/snap/core18/1885
/snap/docker/471
/snap/lxd/16926
/snap/lxd/16889
|
|
/boot
|
/
|
|
Miejsce nie przydzielnone do żadnej VG jest nadal dostępne do naszej dyspozycji
Dodawnie nowego Wolumenu
Dodawanie movego logicznego wolumenu w istniejącej przestrzeni jest bardzo proste
$ sudo lvcreate -n cloud_data -L 200G ubuntu-vg
Logical volume "cloud_data" created.
Sprawdźmy jeszcze raz nasz spis urządzeń blokowych
lsblk
NAME
loop0
loop1
loop2
loop3
loop5
loop6
loop7
loop8
loop9
sda
├─sda1
├─sda2
└─sda3
__├─ubuntu--vg-ubuntu--lv
__└─ubuntu--vg-cloud_data
sr0
sr1
MAJ:MIN
7:0
7:1
7:2
7:3
7:5
7:6
7:7
7:8
7:9
8:0
8:1
8:2
8:3
253:0
253:1
11:0
11:1
RM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
SIZE
55M
96.6M
29.9M
29.9M
97M
55.3M
125.9M
70.6M
70.6M
931G
1M
1G
930G
200G
200G
1024M
1024M
RO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
TYPE
loop
loop
loop
loop
loop
loop
loop
loop
loop
disk
part
part
part
lvm
lvm
rom
rom
MOUNTPOINT
/snap/core18/1880
/snap/core/9804
/snap/snapd/8790
/snap/snapd/8542
/snap/core/9665
/snap/core18/1885
/snap/docker/471
/snap/lxd/16926
/snap/lxd/16889
|
|
/boot
|
/
|
|
|
Mamy miejsce teraz format
Obecnie mamy przygotowaną naszą nową partycję – ale jest to miejsce nie przygotowane, dlatego musimy je przeformatować w odpowiedni format danych u mnie wybór padł na format ext4
$ sudo mkfs.ext4 /dev/ubuntu-vg/cloud_data
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Creating filesystem with 52428800 4k blocks and 13107200 inodes
Filesystem UUID: 79abe528-db88-45d8-b383-cab03da1a04c
Superblock backups stored on blocks:
____32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
____4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (262144 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
Zmiana rozmiarów dysku
Pomyliłeś się w określaniu rozmiarów swojej partycji? Nic się nie stało ! Użyj poniższych poleceń lvreduce zmniejszy nam rozmiar volumenu, a lvextend poszerzy nam ten rozmiar.
# lvreduce -L -2.5G -r /dev/vg00/vol_projects
# lvextend -l +100%FREE -r /dev/vg00/vol_backups
Montowanie
Pozostaje nam określienie UUID volumenu oraz zamontowanie go w naszym systemie
sudo blkid /dev/ubuntu-vg/cloud_data
/dev/ubuntu-vg/cloud_data: UUID="79abe528-db88-45d8-b383-cab03da1a04c" TYPE="ext4"
Taki wpis należy umieścić w pliku `/etc/fstab`
UUID="79abe528-db88-45d8-b383-cab03da1a04c" /srv/ ext4 defaults 0 0
Po wydaniu polecenia mount naszym oczom i systemowi pojawi się nowe miejsce na dysku !
df -h
Filesystem
udev
tmpfs
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
tmpfs
tmpfs
tmpfs
/dev/sda2
/dev/loop0
/dev/loop3
/dev/loop5
/dev/loop7
/dev/loop6
/dev/loop2
/dev/loop1
/dev/loop9
/dev/loop8
tmpfs
/dev/mapper/ubuntu--vg-cloud_data
Size
12G
2.4G
196G
12G
5.0M
12G
976M
55M
30M
97M
126M
56M
30M
97M
71M
71M
2.4G
196G
Used
0
1.7M
16G
0
0
0
197M
55M
30M
97M
126M
56M
30M
97M
71M
71M
0
61M
Avail
12G
2.4G
171G
12G
5.0M
12G
713M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4G
186G
Use%
0%
1%
9%
0%
0%
0%
22%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
1%
Mounted on
/dev
/run
/
/dev/shm
/run/lock
/sys/fs/cgroup
/boot
/snap/core18/1880
/snap/snapd/8542
/snap/core/9665
/snap/docker/471
/snap/core18/1885
/snap/snapd/8790
/snap/core/9804
/snap/lxd/16889
/snap/lxd/16926
/run/user/1000
/srv
Nowe wpisy
Jeżeli podobał się wam taki prosty wpis to dajcie łapkę w górę przy wpisie na FB. A w komentarzach czekam na wasze pomysły na nowe posty. Będę też wdzięczny za udostępnienie lajki i komentarze <3
© 2021 Więcej informacji
o mnie