DevOps – www.srebniak.pl
DevOps
Ansible
W tym miejscu znajdzie się zbór tekstów i prezentacji na temat ansible, używaniu go do zarządzania serwerami. Dodatkowo w tym miejscu zamieszczę informacje i moją wiedzę na temat zarządzania serwerami w chmurze.

Prezentacja wygłoszona obecnie już w trzech firmach na dolnym śląsku. Obecnie wersja jest dopracowywana po zebraniu feedbacku odnośnie wiedzy w niej przekazanej. Prezentacja jest na poziomie bardzo podstawowym w najbliższym czasie pojawią się kolejne części
Prosty generator układu dla playbook’ów
© 2021 Więcej informacji
o mnie