Server Naming Conventions

Wpis traktujący o nazewnictwie serwerów w chmurze